Dry needling: het populairste jongetje van de klas

Sinds een aantal jaren maken fysiotherapeuten gebruik van dry needling waar niet alleen de fysiotherapeuten maar ook de patiënten enthousiast over zijn. Vaak wordt mij gevraagd of dry needling iets met acupunctuur te maken heeft. Ja zeker en sterker nog, dry needling is een onderdeel van acupunctuur. Acupunctuur kent honderden punten over het hele lichaam, waarvan een groot aantal over de spieren lopen. Bij dry needling wordt er met name in de spieren geprikt en wel op bepaalde punten. Deze worden trigger points genoemd, die negen van de tien keer acupunctuurpunten zijn. 
Het woord trigger point geeft al aan dat het lichaam getriggerd wordt en een reactie geeft, meestal in de vorm van pijn. Bij acupunctuur worden deze punten ashi-punten genoemd, wat interessant klinkt, maar de Chinese vertaling is van ‘ja daar!’. De acupuncturist drukt net zoals de behandelaar van dry needling op bepaalde punten en kijkt of de patiënt een reactie geeft. Zo ja, dan kan een behandeling zinvol zijn. Bij dry needling worden alleen de trigger points op de spieren getest en bij acupunctuur kan dat ook op andere plekken op het lichaam zijn, afhankelijk van de klachten waarmee de patiënt komt. De acupuncturist behandelt namelijk niet alleen spierklachten. Het aftasten van de trigger points wordt dus bij beide behandelmethoden gedaan. 

Bij beide methoden worden dezelfde naalden gebruikt. Bij dry needling wordt voornamelijk met langere en dikkere naalden geprikt omdat grote spiergroepen in billen en benen vaak wat dieper liggen en wel bereikt moeten worden. 

Ik hoor wel eens dat fysiotherapeuten het verschil tussen dry needling en acupunctuur de patiënt uitleggen als dat zij in spieren prikken en acupuncturisten ‘alleen’ in energiebanen. Daarmee is niets verkeerds gezegd, alleen vergeten ze erbij te vertellen dat deze energiebanen over de meeste spieren lopen! Acupunctuur wordt hiermee tekort gedaan, omdat acupunctuur naast spierklachten voor talloze andere klachten ingezet kan worden.